background

שושי גפני פסיכולוגית שיקומית מומחית מ.ר 5672

הגישות בהן אני משתמשת בטיפול:

CBT – טיפול קוגניטיבי – התנהגותי

ACT – טיפול המבוסס על גישת הקבלה והמחויבות

EMDR – טיפול המאפשר עיבוד של החוויה הטראומטית באמצעות תנועות עיניים

טיפול פסיכודינמי – שיקומי ממוקד.